Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri
1)Dış ilişkin ICC 522, ICC 600 Sayılı Broşürlerin Firmalar Ve Bankalar Açısından Analizi Ve DiTicaret Nedir?
2)Dış Ticarette Temel Kavramların Tanıtılması Ve Tarafların Yeri, Önemi, Satış Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
3)Dış Ticarette Ödeme Şekillerine kkat Edilmesi Gereken Hususlar
4)Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri
5)Akreditif açılması (Örnek akreditif açılışı uygulaması)
6)Temel Dış Ticaret Belgeleri
7)Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
8)İhracat, İthalat ve Kambiyo İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Genel Esaslar ve Dış Ticaret Uygulamaları
9) Sonuç Ve Değerlendirme

10-11 Mayıs 2014
Perşembe-Cuma
Saat: 09:30-17:30
Eğitmen: Gediz Gülşen
Yer: Kocaeli Sanayi Odası Eğitim Salonları
Ücret: 236 TL

Tüm Haberler