Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması
Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği Hk. İşletmelerimizin Dikkatine:

30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge” de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÜYELERİN DİKKATİNE;
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışan işçilerin çalıştıkları alanla ilgili mesleki yeterlilik belgeleri yoksa zorunlu olarak mesleki eğitim almaları gerekmektedir. Doğu Marmara ABİGEM olarak, ilgili kurumlar ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, işletmelerde Çalışma Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu yönetmelikte, belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim” çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Bu mesleki eğitimler kapsamında, verilecek sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak düzenlenmektedir.

İş kanununun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için 550 TL para cezası uygulanmaktadır.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2011 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.: 85
Ceza Mad.: 105/d
Cezayı Gerektiren Fiil: Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
Ceza Miktarı: 550 TL


İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK
-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( Resmi Gazete: 30/06/2012, Sayı:28339)
MADDE 17/3. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete:13/07/2013, Sayı:28706)
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
Bilgilerinize arz ederiz.

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm

Detaylı Bilgi İçin : Mehtap Dündar Demir - Ecem Ünlü
Tel:0262 323 08 56
Mail: mdundar@abigemdm.com.tr


Tüm Haberler