Uluslararası pazarlara yeni giren firmaların karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, uluslararası ticaret işlemleri sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözüm yolları konusunda firmaları bilgilendirmek amacıyla 8-9-10 Kasım tarihlerinde “Dış Ticaret Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Katılımcılar; dış ticarette temel kavramlar, ödeme şekilleri, teslim şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, gayri nakdi krediler ve kullanım yerleri, teminat mektuplarının hukuki niteliği, teminat mektupları, harici garantiler ve kontrgarantiler konusunda bilgilendirildi.