Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Avrupa Birliği Komisyonu ve TOBB tarafından bulundukları bölgelerin ve dolayısı ile Türkiye’nin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gibi öncelikli sorunlarına çözümler geliştirmek üzere KOBİ’lerin geliştirilmesi ve uluslararası piyasalarda yer alabilmelerinin sağlanması amacıyla, AB’nin MEDA programı kapsamında 2002 yılında Kocaeli’nde kuruldu.

2004 yılında, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmekte olduğu Kocaeli merkez ofisine ek olarak ABİGEM Gebze ofisi açıldı.

Gebze ofisinde hızlı çoğaltma teknolojileri ve ARGE konularıyla ilgili yatırımlar tamamlandıktan sonra ABİGEM Teknopark markasıyla hizmete başladı.

2006 yılında AB projesinin sona ermesiyle beraber başta Kocaeli Sanayi Odası olmak üzere Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığında Kocaeli ABİGEM A.Ş. kuruldu.

2010 yılında Kocaeli ABİGEM A.Ş. olan şirket ünvanı Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. olarak değiştirildi.

Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin ortaklık yapısı bölgenin ekonomik yapılanmasında belirleyici ve söz sahibi olan kurumlardan oluşmaktadır. Ortaklarımızın yönlendirme ve destekleriyle, kurumlararası işbirliği oluşturarak ivmelendirdiğimiz projeler ve hizmet kollarımızla, bölgemiz işletmelerinin süregelen sorunlarına çözüm üretmektedir.

Paylaş !