Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi olarak, kurulduğumuz 2002 yılından bu yana işletmeleri geleceğe taşıyan kurumsal altyapıları oluşturmak için aralıksız çalışmaktayız. “İş Geliştirme Merkezi” kavramının Türkiye’deki ilklerinden biri olan Doğu Marmara ABİGEM, bölgemiz işletmelerinin yönetsel-teknik alt yapılarının geliştirilmesi ve uluslarararası pazarlara açılımlarının sağlanması için eğitim, danışmanlık, proje yönetimi hizmetleri vermektedir.

Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi olarak ana hedefimiz; etkin kurumlar yaratmak için tüm işletmelerin gelişim süreçlerine, farklı aşamalarda destek olmaktır. Ürettiğimiz yenilikçi projeler ve uygulamalı danışmanlık hizmetlerindeki ortak yaklaşımımız; bölgesel kalkınmaya katma değer sağlamaktır.

Vizyonumuz;
Ulusal sanayinin ve uluslararası ticaretin gelişimini sağlamak amacıyla KOBİ iş dünyası için;
– İvmelendirici,
– Sınır ötesi faaliyetlerinde öncülük edici,
– Katma değeri ve verimliliği tepe noktaya taşıyıcı,
sektörel, bölgesel ve bireysel işletmeler için projeler üretmektir.

Misyonumuz;
– Bilgi yayılımı,
– Eğitim & Danışmanlık hizmetleri,
– Yenilikçi projelerle,
KOBİ’lerin altyapılarını güçlendirerek AB ve dünya standartlarını yakalamalarını sağlamak, Ulusal, Bölgesel, Sektörelkalkınma politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Hedeflerimiz;
– Yurtdışı iş destek organizasyonlarının Türkiye’deki önemli irtibat noktalarından biri olmak,
– Bölgesel ve ulusal bazda değişim projeleri üreten bir merkez olmak,
– Toplum için katma değer yaratacak projeleri sürekli güncellemek,
– KOBİ iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını belirleyerek hizmet yelpazesini güncel tutmak,
– Yurt içinde yer alan kurumların katılımıyla etkisi geniş kitlelere yayılan projeler üretmek,
– Bölgesel ve sektörel kalkınmaya destek veren kurum ve kuruluşların proje yüklenicisi olmaktır.

Paylaş !