PRISM Yapı Sektöründeki KOBİ’ler için Yenilikçi Çözümler Geliştirilmesi Projesi (2012-2013)

Proje Ortakları:
• Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. / Türkiye
• Avrupa Bilgi Hizmetleri Merkezi (EISC Ltd) / İngiltere
• Dublin Ticaret Odası / İrlanda
• Swerea SWECAST AB / İsveç
• Nysköpunarmidstöd Islands İnovasyon Merkezi / İzlanda
• Estonya Ticaret ve Sanayi Odası / Estonya
• Vratsa Ticaret ve Sanayi Odası / Bulgaristan
• Latvijas Teknoloji Merkezi / Letonya
• Kaunas Ticaret ve Sanayi Odası / Litvanya
• Lietvos İnovasyon Merkezi / Litvanya
• Mekanize Yapı ve Madencilik Enstitüsü (IMBIGS) / Polonya

PRISM Yapı Sektöründeki KOBİ’ler için Yenilikçi Çözümler Geliştirilmesi Projesi, sürdürülebilir çevre ve yapı kapsamında, Avrupa İşletmeler Ağı ortaklarının oluşturduğu bir AB projesidir. PRISM projesi yapı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi, değerlendirilmesi ve çevre alanındaki ihtiyaçların karşılanarak çevresel etkilerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2 yıllık proje kapsamında; yapı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevre yönetimi ihtiyaçları belirlenmiş, çevre hizmet sağlayıcıları ve yapı sektörü paydaşları ile temasa geçilerek gerekli iyileştirmeler sağlanmış, sürdürülebilir yapı ve enerji konularında uygulama örnekleri hazırlanmıştır.

Doğu Marmara ABİGEM tarafından Türkiye yapı sektör raporu ve çevre hizmet sağlayıcılarını tanıtan rehber hazırlanarak, proje ortağı kuruluşlarla ve üye firmalarıyla paylaşılmıştır. Ayrıca bölge firmalarına, kurum ve kuruluşlarına yönelik; karbon ayak izi, yeşil binalar, iklim değişikliği, sera gazları verifikasyonu ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi konusunda ücretsiz çalıştaylar düzenlenmiştir.

İlgili link: Prism Environment

Paylaş !