Tedarikçiler belirli periyodlarla kalite, maliyet, teslimat, gerçekleştirebilme, yenilikçilik, ulaşılabilirlik, çözüm getirme gibi çeşitli kriterlerle zaman içerisinde gerçekleştirdikleri performans değerlendirilmektedir. Performans puanı kabul edilir seviyeye yaklaşan ve iyi niyet sergileyen tedarikçilerin geliştirilmesi konusunda çabalar artmaktadır.

İşletmeler, tedarikçilerin etkin yönetimi konusunda sistem kurma arayışı içindedir. Tedarikçi performans yönetim sisteminin kurulması, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve tedarikçi geliştirme eğitimi kapsamındaki sorulara cevaplar aranmaktadır.

Paylaş !