Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network [EEN])

Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı), CIP Projesi (Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı) dahilinde oluşturulan, Ulusal Koordinatörlüğünü KOSGEB’in üstlendiği,

• 50’den fazla ülkede
• 600’den fazla organizasyon
• 3000’den fazla uzman personel ile

23 Milyon işletmeyi birbirine bağlayan en büyük Ağ’dır. Bu Ağ, KOBİ’lere AB mevzuatı, Avrupa çapında doğru iş ortakları bulma, rekabetçilik ve inovasyon (yenilikçilik) yeteneklerini geliştirme, AB projelerinden faydalanma konularında aktif destek sağlayan alanında en büyük organizasyondur. Avrupa İşletmeler Ağı 50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şile, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna ve ABD olmak üzere toplam 53 ülkede, 600’e yakın ortak kuruluş ve 3000’e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ’lere hizmet veriyor.

Network’ün Genel Hedefleri
• İş ve yeniliğin desteklenmesine yönelik hizmetler sağlayan tek bir ağ uygulamak,
• Eşleştirme etkinlikleri, alınan ve gönderilen İlgi Beyanları ile imzalanan Ortaklık Anlaşmalarını arttırarak Ağ ortakları arasındaki sinerjiyi işletmelerin yararında kullanmak,
• Kaliteli, profesyonel hizmet vermek,
• Özellikle KOBİ’ler arasında çevresel farkındalık ve KOBİ’lerin eko-verimliliği ve Uyum politikası ve yapısal fonları kapsayan Topluluk politikası ile ilgili konularda ve ağ ile sunulan hizmetler konusunda farkındalığı arttırmak,
• İşletmelerin Topluluk politikası konusundaki görüşlerini almaktır.

Paylaş !