Şirket içi (kurumsal) eğitimlerimiz; kamu veya özel sektördeki şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimlerdir. Şirketlerin sektörlerine, eğitimi alacak kişilerin şirketteki pozisyonlarına ve katılımcıların eğitim seviyelerine göre, eğitim içerikleri ve eğitimde kullanılacak her türlü materyaller revize edilmektedir.

Şirket çalışanlarının motivasyonlarını ve performanslarını arttırmak amacıyla eğitimler; farklı illerde, farklı eğitim salonlarında yapılabilmektedir.

Paylaş !