5.1 Ekonomi Bakanlığı

Doğu Marmara ABİGEM A.Ş olarak Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği” kapsamında 2012 yılı içerisinde Şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konulardaki geri ödeme destekli eğitimleri gerçekleştirmek.

Şirketlerin aşağıda belirtilen konularda, eğitimlere ilişkin giderlerinin % 70’i desteklenmektedir.
Tebliğ kapsamında desteklenen eğitim konuları;
a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma,
d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
ı) Yenilikçilik ve Kümelenme

5.2 İŞKUR İstihdam Garantili Mesleki Eğitim

Firmaların ihtiyaç duyduğu mavi yaka personellerinin bulunması eğitilmesi ve firmalar tarafından istihdam edilip devlet desteklerinden yararlandırılması.
Eğitilen katılımcıların istihdam edildiği takdirde 4 yıl boyunca SGK’larının devlet tarafından (işveren payı hariç) karşılanması.

Paylaş !