Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında “Uygulamalı Proje Yazma” eğitimi düzenlendi. Eğitimler 27-28-29-30 Temmuz ve 3-4-5-6 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 ayrı program olarak gerçekleştirildi.
Eğitimde ulusal başta AB programları olmak üzere ulusal ve uluslararası fon kaynakları tanıtılarak, proje kavramı ve proje döngüsü yönetimi temelinde aşağıdaki konularda bilgi verilerek, uygulamalı grup çalışması yapıldı.
– Hibe almış proje örneklerinin incelenmesi (Erasmus Plus, KA1,KA2,KA3 projeleri)
– Hibe programları için proje hazırlama teknikleri
– Uygulamalı mantıksal çerçeve dokümanının hazırlanması
– Uygulamalı faaliyet planı ve bütçe tablosunun hazırlanması
– Hibe başvuru formunun doldurulması değerlendirme
– Ortaklık kurma ağlarına kayıt

Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde “Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu bir seminer düzenlendi. Seminer katılımcıları aşağıdaki konularda bilgilendirildi.

-Uluslararası ticarette sorunlar ve çözüm önerileri
-Ödeme şekilleri ile ilgili sorunlar
-İthalat ve ihracat bankacılık işlemleri
-Teslim şekilleri ile ilgili sorunlar
-Dış ticarette kullanılan belgeler / alınması gereken izinler ve sertifikalar
-Uluslararası ticarette diğer sorunlar
-Dış ticaret ve kambiyo işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
-Yabancı para çek tahsil işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Paylaş !