İhracatı var olan firmaların ihracatlarının arttırılmasına ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarına odaklı oluşturulan “İhracat Satış Kampı Programı” Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 25 Ocak – 18 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen programa 13 bölge firması dahil oldu. Söz konusu program ile katılımcılar uluslararası pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni müşteriler bulma konusunda danışmanın rehberliğinde birebir çalışmalarda bulundular.

Katılımcılar, dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak; denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması, pazar araştırması ve yeni müşteri bulma, müşteri ilişkileri yönetimi sistemi, teslim şekilleri operasyonu ve teslim şekline uygun fiyat verme, dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama konusunda çalışmalarda bulunarak yetkinliklerini arttırdılar.

Program kapsamında 22 Mart tarihinde, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımıyla online sertifika töreni düzenlendi. Başkan Zeytinoğlu Sanayi Odası olarak, Kocaeli’nin ihracatının arttırılması ve bölge firmalarının tüm dünyaya ihracat yapabilir hale gelmesi için uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik eğitim ve B2B etkinlik programları düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Paylaş !