Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, 8 Temmuz 2020 tarihinde “Yeni Normalde Değişen Müşteri Profilinin Ulusal ve Uluslararası Ticarete Etkileri” konulu bir webinar düzenlendi. 

Bahçeşehir Üniversitesi MBA Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı tarafından yapılan sunumda, pandemi sonrası yaşanan yeni normalde değişen tüketici davranışları ile satın alma tercihleri yorumlanarak, olası etkilerinin analizi yapıldı. 

 

Webinarda, pandemi öncesi ve sonrasında ulusal ve uluslararası pazarlardaki durum, pandeminin pazarlama ve marka iletişimi üzerindeki etkileri, ulusal ve uluslararası ticarette bilginin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi verildi. Ayrıca veri madenciliği, veri tabanlı ticaret ve networking faaliyetlerinin önemine değinilerek, dijital ekonominin pazarda yarattığı fırsatlar, yeni ekonomi ve vaka analiz örneklerine yer verildi.

Paylaş !